Hjälpcenter

Hur ändrar jag mitt TripAdvisor-foto?

För att ändra din TripAdvisor-bild loggar du in på ditt TripAdvisor-konto. När du har gjort det:

  1. Gå till sidanRedigera din offentliga bild.
  2. Välj en fil från din dator som du vill använda som din avatar och klicka på Uppdatera bild.

Om dina TripAdvisor- och Facebook-konton är länkade visas din Facebook-bild som din TripAdvisor-bild. Läs mer.

 

Var denna artikel till hjälp?