Hjälpcenter

Vem kan använda widgetar från TripAdvisor?

TripAdvisors widgetar är tillgängliga för boenden, sevärdheter, restauranger och resmål som finns på TripAdvisor. Du behöver inte vara ägare eller officiell representant för en verksamhet för att använda widgetar men din webbplats måste uppfylla följande krav:

  1. Vara en personlig, icke-kommersiell onlinedagbok (t.ex. en blogg.)
    ELLER
  2. I första hand handla om resor.
OCH
  1. Erbjuda resor och reserelaterade varor och tjänster, inklusive men inte begränsat till hotell eller andra reseboenden, flygbokningar
    OCH/ELLER
  2. Vara en organisation som marknadsför resmål (t.ex. en turistbyrå).

TripAdvisor erbjuder inte widgetar för resursförteckningar, semesterboenden eller enskilda resenärer. För att se vilka widgetar som är tillgängliga för ditt företag eller resmål ska du gå in på ditt widgetcenter.


Var denna artikel till hjälp?