Hjälpcenter

Vad är Gilla-knappen?

Vem som helst kan gilla TripAdvisor-sidan för ett resmål, boende, en restaurang eller en sevärdhet. Gilla-knappen på TripAdvisor fungerar på samma sätt som Gilla-knappen på Facebook - när du gillar en TripAdvisor-sida läggs det ut på din tidslinje på Facebook.

Du behöver inte vara ansluten till Facebook på TripAdvisor för att använda Gilla-knappen.

Att gilla ett resmål, boende, en restaurang eller sevärdhet på TripAdvisor påverkar inte dess betyg, eller dess placering i popularitetsindex.

 

Var denna artikel till hjälp?