Hjälpcenter

Hur använder TripAdvisor Facebook för att anpassa min upplevelse?

Vi samarbetar med Facebook för att göra TripAdvisor lite mer personligt från och med din ankomst. Vi använder offentlig information och listan över dina vänner så att du kan se omdömen, platser som de har besökt och annan reserelaterad information som de har delat.

När du använder direktanpassning är det dina vänners omdömen som visas först på webbplatsen. Du kan även se vilka av dina vänner som har besökt staden eller som bor där. Sedan kan du kontakta personer du känner för att få tips inför resan. Läs mer.


Var denna artikel till hjälp?