Hjälpcenter

Kan jag ansluta mitt TripAdvisor-konto till en företagssida på Facebook?

Tyvärr stöder inte Facebook Connect anslutningar till företagssidor på Facebook.

Om du är administratör av en företagssida kan du ändå logga in på TripAdvisor med Facebook. Att vara administratör innebär att man redan har ett personligt Facebook-konto, som är skilt från företagssidan. (Det är det kontot du loggar in på när du använder Facebook.) Du är välkommen att logga in på TripAdvisor med hjälp av det Facebook-kontot.


Var denna artikel till hjälp?