Hjälpcenter

Riktlinjer för frågor och svar

Vi uppskattar ditt bidrag och uppmuntrar dig till att interagera med dina medresenärer! Samtidigt är det viktigt för oss att se till att TripAdvisor är en säker och tillförlitlig källa för restips och information. För att hjälpa oss med detta ber vi dig att följa TripAdvisors policy för innehåll och följande regler för frågor och svar:

Relevanta

När du använder vår funktion Frågor och svar ska du se till att hålla saker relevanta för det aktuella företaget. Svaren ska vara relevanta för frågan som ställs. Eftersom det här är ett verktyg för att planera framtida besök är frågor eller kommentarer om tidigare besök inte tillåtna. Vi ber att du avstår från kommentarer som riktar sig till en representant för företaget eller en annan användare på TripAdvisor. Om du vill fråga om bokningar eller tillgänglighet kan du kontakta företaget direkt.

Opartiska

Om du är en ägare av eller representant för företaget måste du uppge detta när du ställer en fråga eller ger ett svar. Du kan registrera dig som ägare för ditt företag här.

Var denna artikel till hjälp?