Vad ska jag göra om jag upptäcker att ett omdöme ligger på fel plats?