Hjälpcenter

Mina hotell visas på fel plats – hur åtgärdar jag det?

För att ge resenärer den mest korrekta informationen strävar TripAdvisor efter att lista alla boenden, restauranger och sevärdheter i på deras faktiska geografiska plats, så objekt kan inte flyttas till en annan stad än där de är belägna. Vår policy är att placera ett objekt på en så specifik plats som möjligt.

Om du däremot anser att ditt boende visas på fel plats kan du informera våra redaktörer genom att följa de här stegen:

  1. Logga in på hanteringscentret
  2. Klicka på länken Hantera din TripAdvisor-sida
  3. Under Verksamhetens administrationsuppgifter klickar du på Ändra plats
  4. Fyll i formuläret med dina kommentarer och skicka in

Obs! Platsändringar kräver att teamet för TripAdvisors företagsförteckningar gör en utredning.  Det kan bli en lång process och tar flera arbetsdagar, så skicka inte in samma begäran flera gånger eftersom det kommer att fördröja den ursprungliga.

Var denna artikel till hjälp?