search shadow

Två gäster i samma följe skrev vars ett omdöme. Är det tillåtet?