Hjälpcenter

TripAdvisor erbjuder mig incitament för ett omdöme – är det okej?

Ibland har TripAdvisor kampanjer där vi belönar användare som skickar in godkänt innehåll under en viss period, på ett visst språk eller i ett visst land eller i samband med att de använder produkter eller tjänster från TripAdvisor. De här programmen har aldrig haft och kommer aldrig att ha till syfte att samla in omdömen om en viss verksamhet eller ett visst företag.  

Innehåll som skickas in via de här kampanjerna är giltigt, oavsett om det är positivt, neutralt eller negativt. Det ska även följa samma riktlinjer för resenärsomdömen, filter och processer som alla andra omdömen och åsikter som visas på TripAdvisor.

Var denna artikel till hjälp?