Hjälpcenter

Vad är TripAdvisors djurpolicy?

TripAdvisor anger INTE sevärdheter vars främsta syfte är att skada eller döda utrotningshotade arter eller djur i fångenskap.

TripAdvisor anger INTE sevärdheter som matar sina djur live i underhållningssyfte.

TripAdvisor anger sevärdheter där turister är i fysisk kontakt med utrotningshotade arter eller vilda djur i fångenskap men vi säljer INTE biljetter till dessa sevärdheter.

Vi tror att informativa omdömen hjälper konsumenter att välja resealternativ och vi anser att turistbranschen är ansvarig för frågor som rör kvalitet, kundservice och etiska frågor (t.ex. hur djur behandlas).

Var denna artikel till hjälp?