search shadow

Hur ändras dataskyddslagen och hur påverkar förändringarna mig?