ฉันจะเข้าไปดูตั๋วสำหรับทัวร์หรือกิจกรรมของฉันได้อย่างไร