ฉันจะได้รับบัตรกำนัลอย่างไรหากฉันไม่มีการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตในขณะเดินทาง