ศูนย์ให้ความช่วยเหลือ

หลักเกณฑ์เกี่ยวกับวิดีโอของสถานที่ให้บริการ

วิดีโอของสถานที่ให้บริการมีให้บริการเฉพาะเจ้าของที่พักที่มีการสมัครสมาชิกธุรกิจพร้อมสิทธิประโยชน์ วิดีโอที่โพสต์ทั้งหมดต้องเป็นไปตามข้อกำหนดเหล่านี้:

 • เหมาะสำหรับครอบครัว - ไม่อนุญาตให้โพสต์วิดีโอ, รูปภาพ หรือเนื้อหาที่ไม่สุภาพ, โป๊เปลือย, ลามกอนาจาร, ดูหมิ่นศาสนา, ผิดกฎหมาย, ก้าวร้าว, หมิ่นประมาท, ทำให้เกิดความขัดแย้ง หรือเนื้อหาอื่นใดที่ไม่เหมาะสมกับชุมชนของเรา ห้ามไม่ให้เด็กอายุต่ำกว่า 13 ปีเป็นผู้โพสต์วิดีโอ และต้องโพสต์โดยสมาชิกที่มีความเกี่ยวข้องกับสถานที่ให้บริการ
 • ต้นฉบับ - ห้ามโพสต์วิดีโอจากแหล่งอื่น หรือวิดีโอที่ละเมิดลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า หรือกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาอื่นๆ เป็นหน้าที่และความรับผิดชอบของคุณที่ต้องรักษาสิทธิ์ในการใช้รูปภาพในวิดีโอที่สามารถระบุตัวตนของบุคคลใดๆ ได้
 • เกี่ยวข้องกับนักท่องเที่ยวคนอื่นๆ - วิดีโอ, รูปภาพ หรือเนื้อหาที่โพสต์บนวิดีโอของสถานที่ให้บริการต้องเกี่ยวข้องกับที่พัก สถานที่ท่องเที่ยว ร้านอาหาร ตำแหน่งที่ตั้ง หรือประสบการณ์การท่องเที่ยวทั่วไป คลิก ที่นี่ เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม
 • ไม่เป็นไปในเชิงพาณิชย์ - วิดีโอต้องมีข้อมูลที่เป็นประโยชน์ สามารถใส่โลโก้และข้อมูลการติดต่อได้ แต่ไม่ควรยาวมากกว่า 10 วินาที หรือ 20% ของระยะเวลาวิดีโอทั้งหมด (หรือเนื้อหาใดก็ได้ที่ใช้เวลาน้อยกว่า) ห้ามมีข้อเสนอการโฆษณา ข้อเสนอ หรือสิทธิพิเศษใดๆ ในวิดีโอเด็ดขาด คลิก ที่นี่ เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม
 • ไฟล์ที่ปลอดภัย - ห้ามโพสต์วิดีโอที่ติดหรือมีไวรัสหรือความเสียหายอื่นใดที่มุ่งหมายหรืออาจส่งผลให้เกิดความเสียหายต่อคอมพิวเตอร์และระบบของ TripAdvisor และ/หรือผู้ใช้งาน
 • คุณสมบัติของไฟล์:
  • ไฟล์วิดีโอแต่ละไฟล์ห้ามยาวเกิน 3 นาทีหรือมีขนาดมากกว่า 500 MB วิดีโอต้องอยู่ในรูปแบบต่อไปนี้: MPEG4 (.mp4) [recommended], QuickTime (.mov), หรือ .m4v 
  • TripAdvisor ขอแนะนำให้อัพโหลดไฟล์วิดีโอที่มีความละเอียดสูงที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ วิดีโอต้องเป็นไปตามมาตรฐานขนาด, อัตราบิต และความละเอียดขั้นต่ำ:
   • ความละเอียดขั้นต่ำ: 1280 x 720 พิกเซลสำหรับวิดีโอที่มีอัตราส่วน 16:9 และ 640 x 480 พิกเซลสำหรับวิดีโอที่มีอัตราส่วน 4:3
   • อัตราบิตขั้นต่ำ: อัตราบิตขึ้นอยู่กับการเข้ารหัส สำหรับไฟล์วิดีโอ MP4 วิดีโอควรมีอัตราบิตขั้นต่ำ 5MB/s ที่ความละเอียด 720p 
   • อัตราเฟรม: วิดีโอควรอยู่ในอัตราเฟรมเดิม (24, 25 หรือ 30 เฟรมต่อวินาทีโดยทั่วไป) เราไม่แนะนำให้สุ่มเปลี่ยนความละเอียดของวิดีโอในอัตราเฟรมที่แตกต่างกัน เพราะจะเป็นการลดทอนคุณภาพของวิดีโอ 
 • ควรอัพโหลดวิดีโอในอัตราส่วนเดิมและไม่ควรมีแถบสีดำบน-ล่าง หรือแถบสีดำด้านซ้าย-ขวา 
 • โดยทั่วไป ภาพแนวนอน (กว้างมากกว่าสูง) จะดูดีกว่าภาพแนวตั้ง (สูงมากกว่ากว้าง) วิดีโอทั้งหมดจะได้รับการปรับสเกลเพื่อให้พอดีกับกล่องแสดงวิดีโอขนาดมาตรฐานบนเว็บไซต์ของเรา 
 • ไม่ควรดัดแปลงวิดีโอในลักษณะใดก็ตามที่บิดเบือนฉากที่แสดง
 • ไม่รับรองวิดีโอที่มีความเบลอ มืดทึบหรือมองเห็นได้ยาก
 • ไม่รับรองวิดีโอที่เอียงเป็นแนวนอน

TripAdvisor ไม่เป็นเจ้าของ ไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง หรือไม่รับรองวิดีโอใดๆ ที่โพสต์บนเว็บไซต์ของเรา เจ้าของธุรกิจผู้โพสต์วิดีโอเป็นผู้รับผิดชอบความถูกต้องของวิดีโอและคำบรรยายทั้งหมด และ TripAdvisor ไม่รับผิดชอบในความถูกต้องใดๆ ของวิดีโอและคำบรรยายเหล่านั้น คุณตกลงที่จะปกป้องและชดใช้แก่ TripAdvisor และบริษัทในเครือ จากการเรียกร้อง การทวงถาม ความเสียหาย ค่าปรับ สินไหม หรือค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เป็นผลมาจากหรือเกี่ยวข้องกับวิดีโอ และ/หรือการแสดงหรือการเป็นเจ้าของวิดีโอของคุณบนเว็บไซต์ TripAdvisor โปรดทราบว่าเมื่อคุณอัพโหลดวิดีโอ ถือว่าคุณได้มอบสิทธิ์ในการใช้ที่ไม่มีข้อจำกัดให้กับ TripAdvisor เพื่อทำการนำไปใช้ คัดลอก ใช้ในวัตถุประสงค์อื่น และแสดงวิดีโอเหล่านั้นโดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของเรา วิดีโอใดๆ ที่ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ข้างต้นอย่างน้อยหนึ่งข้อจะไม่ได้รับการโพสต์หรือจะถูกลบออก

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่