พนักงานในร้านค้าขายปลีกของ TripAdvisor สามารถให้ข้อมูลเกี่ยวกับไซต์ทั่วไปได้หรือไม่