ศูนย์ให้ความช่วยเหลือ

หลักเกณฑ์เกี่ยวกับคำตอบจากเจ้าของธุรกิจต่อรีวิว

TripAdvisor อยากให้คุณมีโอกาสในการตอบกลับรีวิวที่อยู่ในข้อมูลสถานที่ให้บริการของคุณ  หลักเกณฑ์ในการโพสต์คำตอบต่อรีวิวมีอยู่ว่า คำตอบจากผู้บริหารสถานที่ให้บริการจะต้อง

  • เหมาะสำหรับครอบครัว: เนื้อหาต้องไม่หยาบคาย คุกคาม ความคิดเห็นที่มีอคติ ความเกลียดชัง หรือเนื้อหาอื่นๆ ที่ไม่เหมาะกับครอบครัว ไม่มีการรายงานเกี่ยวกับอาชญากรรมรุนแรง หรือรายงานเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมโดยตรงในกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย
  • ไม่ซ้ำใครและไม่ขึ้นกับผู้ใด: เราอนุญาตให้มีหนึ่งคำตอบต่อรีวิวที่โพสต์ลงบนเว็บไซต์ของเรา โปรดประสานงานกับฝ่ายบริหารที่ได้รับอนุญาตหรือเจ้าของสถานที่ให้บริการรายอื่นๆ ของคุณเพื่อให้แน่ใจว่าคุณได้รับมอบหมายในการตอบรีวิว
  • เป็นต้นฉบับ: ห้ามมีเนื้อหาที่ยกมาจากแหล่งอื่นและสิ่งตีพิมพ์อื่นๆ รวมถึงการติดต่อทางจดหมายจากแขกที่เข้าพักหรือบุคคลที่สามอื่นๆ
  • เป็นมืออาชีพ: คำตอบจากผู้บริหารสถานที่ให้บริการของคุณจะโพสต์ด้านล่างของรีวิว ผู้ใช้ TripAdvisor ทั่วไปจะเป็นผู้อ่านคำตอบเหล่านี้ ดังนั้น คุณจึงควรเขียนคำตอบในลักษณะที่แสดงให้เห็นนโยบายด้านการบริการลูกค้าของธุรกิจของคุณ
  • เกี่ยวข้องกับผู้ใช้ TripAdvisor ทั้งหมด: โปรดอย่าโพสต์คำตอบที่มีเนื้อหาไม่เกี่ยวข้องกับรีวิวนั้นๆ ไม่เขียนคำตอบในเชิงดูหมิ่นหรือใส่ความคิดเห็นที่อธิบายลักษณะบุคลิกของบุคคลซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับรีวิวนั้น ไม่เป็นการกล่าวหาการเขียนรีวิวหลอกลวง นอกจากนี้ จะต้องไม่เป็นคำตอบที่ตั้งใจส่งถึงเจ้าหน้าที่ TripAdvisor โดยตรงหรือเป็นการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับนโยบายของ TripAdvisor คำตอบจากเจ้าของหรือผู้บริหารธุรกิจต้องอ้างอิงจากประสบการณ์การบริหารจัดการจริงหรือจากพนักงานของตนเอง
  • เคารพความเป็นส่วนตัวของบุคคล: ไม่คาดเดาตัวตนของผู้เขียนรีวิว ต้องไม่มีข้อมูลส่วนตัวของบุคคลใดๆ รวมทั้งชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ หรือข้อมูลอื่นๆ ที่อาจใช้เพื่อระบุตัวบุคคลได้
  • ไม่เป็นข้อมูลเชิงพาณิชย์: ไม่มีเนื้อหาข้อมูลเกี่ยวกับการส่งเสริมการขายในทุกรูปแบบ รวมถึงสิ่งจูงใจให้แขกกลับไปใช้บริการ โปรแกรมสะสมคะแนน และ URL ที่ไม่เกี่ยวข้องกับรีวิวนั้นๆ เราขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธ URL ใดๆ
  • อ่านง่าย: ไม่ใช้แท็ก HTML และไม่ใช้ตัวพิมพ์ใหญ่ทั้งหมด ภาษาสแลง ปัญหาการจัดรูปแบบ ข้อความซ้ำ หรือสัญลักษณ์ทางการพิมพ์ที่มากเกินไป ใช้ตัวอักษรที่ถูกต้องตรงกับภาษาที่คุณกำลังเขียนอยู่ อย่าเขียนทับศัพท์ด้วยตัวอักษรอื่น จะไม่มีการยอมรับคำตอบจากผู้บริหารสถานที่ให้บริการที่แปลด้วยเครื่องที่อ่านไม่ออกหรือไม่สามารถเข้าใจได้ เราจะปฏิเสธคำตอบจากผู้บริหารสถานที่ให้บริการที่เขียนเป็นสองภาษา

หากคำตอบของคุณเป็นไปตามหลักเกณฑ์เหล่านี้ โดยปกติคำตอบดังกล่าวจะได้รับการเผยแพร่ภายใน 48 ชั่วโมง และคุณจะได้รับการแจ้งเตือนให้ทราบ

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่