ศูนย์ให้ความช่วยเหลือ

คู่มือรายการทริป

ความคิดเห็นที่แสดงในรายการทริปเป็นความคิดเห็นของสมาชิก TripAdvisor ไม่ใช่ของบริษัท TripAdvisor LLC เราสงวนสิทธิ์ในการลบรายการทริปออกโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า เนื้อหาในรายการทริปจะต้องมีลักษณะดังนี้

  • เหมาะสำหรับครอบครัว - ไม่ใช้ภาษาหรือรูปภาพที่ไม่เหมาะสม
  • ไม่เคยเขียนที่ไหนมาก่อน - ไม่ใช่คำบอกเล่าจากแหล่งอื่น ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงเว็บไซต์ อีเมล รีวิวอื่น เป็นต้น ห้ามไม่ให้มีการโพสต์ข้อมูลติดต่อของบุคคลใดหรือชื่อสมาชิกรายอื่น
  • มาจากความคิดเห็นและทัศนะของนักท่องเที่ยว - รายการทริปสร้างขึ้นจากนักท่องเที่ยวเพื่อนักท่องเที่ยว ไม่ควรเขียนโดยเจ้าของธุรกิจหรือผู้บริหารธุรกิจที่ปลอมเป็นนักท่องเที่ยว ผู้ใช้ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหรือสถานที่ให้บริการที่ถูกกล่าวถึงในรายการทริปจะต้องแสดงตนตามบทบาทที่แท้จริง และสมาชิกจะต้องไม่ปลอมตัวเป็นเจ้าหน้าที่จาก TripAdvisor ชื่อหน้าจอและเนื้อหาในข้อความจะต้องไม่ระบุข้อมูลที่แสดงว่าคุณทำงานกับ TripAdvisor
  • ไม่ซ้ำใครและสร้างขึ้นโดยอิสระ - สมาชิกสามารถสร้างรายการทริปได้มากเท่าที่ต้องการ แต่เราจะลบรายการทริปที่ซ้ำซ้อนหรือเป็นสแปมออก
  • มีความเกี่ยวข้องกับนักท่องเที่ยวอื่นๆ - รายการทริปจะต้องมีเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว ทั้งนี้ เนื้อหาที่ไม่เกี่ยวข้องจะถูกลบออก
  • ไม่เป็นไปในเชิงพาณิชย์ - รายการทริปจะต้องไม่มีเนื้อหาเพื่อการส่งเสริมหรือโปรโมตตนเองในลักษณะใดก็ตาม เราอนุญาตให้มีการแทรกลิงก์ไปยังไซต์นอก TripAdvisor ได้ หากใช้ลิงก์นี้อย่างถูกวัตถุประสงค์ เราขอสงวนสิทธิ์ในการลบ URL ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม
  • เขียนเป็นภาษาอังกฤษไม่มีแท็ก HTML ไม่ใช้ตัวอักษรพิมพ์ใหญ่ทั้งหมด สแลง หรือหรือสัญลักษณ์ตัวอักษรแบบพร่ำเพรื่อ
  • ข้อกำหนดด้านอายุ - ต้องไม่ใช่รีวิวที่เขียนโดยเด็กที่มีอายุต่ำกว่า 13 ปี

 

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่