ศูนย์ให้ความช่วยเหลือ

หลักเกณฑ์บทความของนักท่องเที่ยว

บทความของนักท่องเที่ยวทุกบทจะต้องสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ดังนี้

 • รูปแบบการเขียน เขียนบทความในลักษณะที่เข้าใจง่ายและสนุก เพื่อให้บทความน่าอ่าน
 • โทนการเขียน โปรดใช้สรรพนามบุคคลที่สาม (""นักท่องเที่ยวจะชื่นชอบ..."") แทนการใช้สรรพนามบุคคลที่หนึ่ง (""ฉันชอบ..."") หากคุณต้องการแบ่งปันเรื่องราวหรือความคิดเห็นส่วนตัว โปรดเขียนรีวิวหรือเพิ่มเนื้อหาลงในฟอรั่มของเรา
 • ความคิดเห็น ในขณะเพิ่มหรือแก้ไขบทความของนักท่องเที่ยว โปรดใช้ฟังก์ชันความคิดเห็นเพื่ออธิบายเนื้อหาที่คุณเพิ่มเติมหรือทำการเปลี่ยนแปลงให้ผู้เขียนรายอื่นได้ทราบ
 • ความร่วมมือกับสมาชิกรายอื่น บทความของนักท่องเที่ยวมีข้อดีข้อหนึ่งคือสมาชิก TripAdvisor ทุกคนสามารถเขียนบทความนี้ได้ เพิ่มลงในหน้าเพจที่คุณเห็น แต่อย่าลืมว่าสมาชิกรายอื่นอาจดำเนินการในลักษณะเดียวกันกับหน้าเพจที่คุณเขียนด้วย
 • ไม่เคยเขียนที่ใดมาก่อนและไม่เขียนในเชิงพาณิชย์
 • เหมาะสำหรับครอบครัว
 • ภาพถ่าย การแทรกภาพถ่ายลงในบทความของนักท่องเที่ยวทำให้เนื้อหามีความสมบูรณ์และน่าสนใจมากขึ้น แต่พึงระลึกไว้ว่าภาพถ่ายเหล่านี้ต้องสอดคล้องกับหลักเกณฑ์สำหรับภาพถ่ายของเรา
 • ไม่ซ้ำใคร บทความของนักท่องเที่ยวแต่ละบทเป็นเนื้อหาเกี่ยวกับจุดหมายปลายทางและหัวข้อหนึ่งๆ และเนื้อหาที่คุณเขียนลงในบทความของนักท่องเที่ยวจะต้องปรับให้เหมาะสมกับลักษณะดังกล่าว
 • ชื่อหน้าจอ 1 ชื่อต่อสมาชิก จำกัดชื่อหน้าจอเพียง 1 ชื่อต่อสมาชิกแต่ละราย เมื่อเขียนเนื้อหาลงในบทความของนักท่องเที่ยว หากเราพบว่าคุณใช้ชื่อหน้าจอมากกว่า 1 ชื่อ เราจะลบเนื้อหาของคุณและอาจแบนสิทธิ์ในการเพิ่มเนื้อหาของคุณโดยสิ้นเชิง
 • ลิงก์ การเพิ่มลิงก์ที่เกี่ยวข้องถือว่าเป็นประโยชน์ เพิ่มลิงก์ไปยังหน้าเพจ TripAdvisor อื่นๆ ได้ยิ่งดี หากทำให้ผู้อ่านได้รับประโยชน์จากรีวิวจากนักท่องเที่ยว
 • ระบุชื่อร้านอาหาร สถานที่ท่องเที่ยว และธุรกิจอื่นๆ เพื่อป้องกันไม่ให้บทความของนักท่องเที่ยวกลายเป็นโฆษณา บทความแต่ละบทจะต้องระบุธุรกิจอย่างน้อย 3 ธุรกิจ ไม่ใช่เพียง 1 ธุรกิจ
 • ภาษา ปัจจุบัน บทความของนักท่องเที่ยวสามารถเขียนเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น

 

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่