ศูนย์ให้ความช่วยเหลือ

ฉันจะเขียนและแก้ไขบทความของนักท่องเที่ยวได้อย่างไร

หากคุณลงชื่อเข้าใช้บัญชี TripAdvisor ของคุณแล้ว คุณก็สามารถสร้างและแก้ไขบทความของนักท่องเที่ยวได้อย่างง่ายดาย

หากต้องการแก้ไขบทความของนักท่องเที่ยวที่มีอยู่ เพียงเปิดบทความที่ต้องการแก้ไขและคลิก "แก้ไขหน้านี้"

หากต้องการเขียนบทความของนักท่องเที่ยวใหม่

  • ไปยังบทความของนักท่องเที่ยวเกี่ยวกับสถานที่นั้นที่มีอยู่ เช่น ลอนดอน: ย่านต่างๆ
  • คลิก "เพิ่มลิงก์บทความใหม่" ในแถบด้านข้าง
  • เลือกหัวข้อจากรายชื่อหัวข้อที่เลือกหรือเขียนบทความของนักท่องเที่ยวใหม่ตามคำแนะนำ


พึงระลึกไว้ว่าเนื้อหาบทความของนักท่องเที่ยวทั้งหมดจะต้องสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ของเรา

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่