ศูนย์ให้ความช่วยเหลือ

หลักเกณฑ์ข้อความส่วนตัว

  • เหมาะสำหรับครอบครัว - ไม่ใช้ภาษาหรือภาพที่ไม่เหมาะสม
  • เขียนขึ้นเองและไม่เคยเขียนที่ไหนมาก่อน - ไม่โพสต์เนื้อหาลิขสิทธิ์หรือเนื้อหาที่เคยเผยแพร่ที่อื่น
  • เขียนจากมุมมองของนักท่องเที่ยว ไม่ใช่เจ้าของธุรกิจ - ข้อความดังกล่าวจะต้องไม่เขียนขึ้นโดยเจ้าของธุรกิจหรือผู้จัดการของที่พักหรือธุรกิจที่แสร้งปลอมตัวเป็นนักท่องเที่ยว สมาชิกที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหรือสถานที่ให้บริการจะต้องแสดงตัวตนที่แท้จริงและปฏิบัติตามหลักเกณฑ์อื่นของเรา
  • ไม่มีสแปม - สมาชิกจะต้องไม่สแปมสมาชิกรายอื่น ไม่อนุญาตให้ใช้การสื่อสารมวลชน
  • มีความเกี่ยวข้องกับนักท่องเที่ยวอื่นๆ - การส่งข้อความส่วนตัวมีจุดประสงค์เพื่อให้สมาชิกได้อภิปรายเกี่ยวกับการท่องเที่ยว ข้อความนี้จะต้องไม่เขียนด้วยภาษาหรือคำอธิบายที่เป็นการดูหมิ่น ทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียง หรือไม่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว จะต้องไม่ใช้คุณลักษณะการส่งข้อความส่วนตัวเพื่อแสดงความคิดเห็นเชิงการเมือง จริยธรรม หรือศาสนา หรือเพื่อข่มขู่หรือปลอมตัวเป็นสมาชิกรายอื่น คุณสามารถรายงานการข่มขู่หรือสแปมในขณะดูข้อความส่วนตัวได้
  • ไม่ใช้เพื่อการชักชวน - ข้อความส่วนตัวจะต้องไม่มีเนื้อหาในการส่งเสริมการขาย ข้อเสนอพิเศษ หรือการชักชวนใช้บริการ แบบสอบถาม หรือการสนับสนุนทางกฎหมายใดๆ
  • เขียนโดยสมาชิกที่ลงทะเบียนแล้วและมีอายุไม่ต่ำกว่า 13 ปี - ผู้ใช้การส่งข้อความส่วนตัวจะต้องเป็นสมาชิกที่ลงทะเบียนแล้วและมีอายุไม่ต่ำกว่า 13 ปี
  • การแบ่งปันข้อมูลส่วนตัว - เช่นเดียวกับการใช้เว็บไซต์หรืออีเมลอื่นๆ โปรดใช้ความระมัดระวังในการแบ่งปันข้อมูลส่วนตัวของคุณ (เช่น ชื่อจริง อีเมล หมายเลขโทรศัพท์ ที่อยู่ หรือชื่อ IM)
  • ไม่ปลอมตัวเป็นเจ้าหน้าที่จาก TripAdvisor - สมาชิกจะต้องไม่ปลอมตัวเป็นเจ้าหน้าที่จาก TripAdvisor หรือแสดงนโยบาย TripAdvisor ที่ไม่ถูกต้อง ชื่อหน้าจอและเนื้อหาในข้อความจะต้องไม่ระบุข้อมูลที่แสดงว่าคุณทำงานกับ TripAdvisor
  • เขียนเนื้อหาโดยใช้รูปแบบการเขียนอีเมลมาตรฐาน - ข้อความทั้งหมดจะต้องเขียนในรูปประโยคมาตรฐาน โดยไม่ใช้ตัวพิมพ์ใหญ่ทั้งหมด แท็ก HTML หรือสัญลักษณ์ตัวอักษรจะต้องไม่ปรากฏในข้อความที่ส่ง

 

หมายเหตุสำคัญเกี่ยวกับข้อมูลส่วนตัว - เราไม่มีนโยบายแสดงข้อมูลติดต่อส่วนตัว อีเมลภายนอก หรือชื่อจริงของบุคคลใด TripAdvisor ให้ความสำคัญกับความเป็นส่วนตัวของคุณ - หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา

 

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่