ศูนย์ให้ความช่วยเหลือ

วิธีการบล็อกบัญชีบน TripAdvisor

บล็อกเป็นคุณลักษณะที่ช่วยให้คุณควบคุมวิธีที่คุณโต้ตอบกับบัญชีอื่นๆ บน TripAdvisor คุณลักษณะนี้ช่วยผู้ใช้ในการจำกัดเฉพาะบางบัญชีไม่ให้ติดตาม ส่งข้อความถึงผู้ใช้โดยตรง หรือรีโพสต์เนื้อหาของผู้ใช้ได้

วิธีการบล็อกบัญชีที่เฉพาะเจาะจง

  • ไปที่หน้าโปรไฟล์ของบัญชีที่ต้องการบล็อก
  • คลิกที่ไอคอนเมนู ‘…’ ใกล้กับชื่อของผู้ใช้
  • คลิกที่ ‘บล็อกผู้ใช้’
  • คลิกที่ 'บล็อก' บนหน้าจอการยืนยัน

สิ่งสำคัญบางประการที่ควรทราบเกี่ยวกับการบล็อกบัญชี

  • บัญชีที่คุณบล็อกจะไม่สามารถติดตามคุณได้ และคุณก็ไม่สามารถติดตามบัญชีที่คุณบล็อกได้
  • การบล็อกบัญชีที่คุณกำลังติดตามอยู่จะทำให้คุณยกเลิกการติดตามบัญชีนั้นโดยอัตโนมัติ (และบัญชีนั้นก็จะยกเลิกการติดตามคุณเช่นกัน) หากคุณตัดสินใจยกเลิกการบล็อกบัญชีนั้น คุณจำเป็นต้องติดตามบัญชีนั้นใหม่อีกครั้ง
  • บัญชีที่ถูกบล็อกไม่ได้รับข้อความแจ้งเตือนว่าบัญชีของพวกเขาถูกบล็อก อย่างไรก็ตาม หากบัญชีที่ถูกบล็อกพยายามจะติดตาม ส่งข้อความโดยตรง หรือรีโพสต์เนื้อหา พวกเขาจะได้รับข้อความแจ้งว่าไม่สามารถดำเนินการนั้นได้สำเร็จ
  • คุณจะไม่ได้รับการแจ้งเตือนจากบัญชีที่คุณบล็อก

ข้อสำคัญ: TripAdvisor เป็นฟอรั่มสาธารณะในการโพสต์และแชร์เนื้อหา การบล็อกผู้ใช้จะไม่ทำให้พวกเขาไม่สามารถดูเนื้อหาที่เป็นสาธารณะหรือหน้าโปรไฟล์สาธารณะของคุณได้ แต่เนื้อหาของคุณจะไม่ปรากฏขึ้นในฟีดท่องเที่ยวของพวกเขา

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่