ฉันจะแก้ไขการแจ้งเตือนอีเมลสำหรับข้อความได้อย่างไร