ศูนย์ให้ความช่วยเหลือ

ฉันจะเปลี่ยนแปลงหรือลบหมุดในแผนที่ท่องเที่ยวได้อย่างไร

การลบหมุดจากแผนที่ท่องเที่ยวของคุณหรือเปลี่ยนแปลงหมวดหมู่ของหมุดนั้นทำได้โดยง่าย

หากต้องการเปลี่ยนแปลงหรือลบสถานที่ที่ปักหมุดบนแผนที่ของคุณ

  • คลิกหมุดที่คุณต้องการลบ คุณอาจต้องดับเบิลคลิกที่แผนที่เพื่อซูมใกล้
  • จะมีหน้าต่างปรากฏขึ้นพร้อมตำแหน่งที่คุณปักหมุดไว้และไอคอนที่ระบุว่าตำแหน่งนั้นเป็นการปักหมุดสถานที่ที่เคยไป อยากไป หรือที่โปรด
  • คลิกไอคอนที่อยู่ติดกับ "เคยไป อยากไป หรือที่โปรด" เพื่อลบหมุด หน้าต่างนั้นจะหายไปและลบหมุดออก
  • หากต้องการเปลี่ยนแปลงหมวดหมู่ของตำแหน่งที่ปักหมุดไว้ ให้สลับไปเป็นประเภทหมุดที่ต้องการ จากนั้นปิดประเภทที่ไม่ต้องการใช้บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่