ศูนย์ให้ความช่วยเหลือ

ค้นหาศูนย์ช่วยเหลือ

การให้คะแนนคืออะไร?

TripAdvisor Support -

การให้คะแนนเป็นวิธีแบ่งปันความคิดเห็นของคุณเกี่ยวกับประสบการณ์ที่ได้รับจากที่พัก ร้านอาหาร หรือสถานที่ท่องเที่ยวให้เพื่อนนักท่องเที่ยวได้ทราบ คุณสามารถให้คะแนนได้ตั้งแต่ 1 ไปจนถึง 5 ฟอง โดย 5 หมายถึง ดีเยี่ยม การให้คะแนนจะไม่รวมรีวิวที่คุณเขียน อย่างไรก็ดี คุณสามารถเพิ่มรีวิวที่เขียนไว้เข้ากับการให้คะแนนของคุณได้ทุกเมื่อจากหน้า "การให้คะแนน" ในศูนย์สมาชิกของคุณ

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
0 จาก 0 เห็นว่ามีประโยชน์