หากฉันพบเที่ยวบินที่ต้องการบน TripAdvisor แต่ รายละเอียดบนไซต์การจองเปลี่ยนแปลงไป ฉันควรทำอย่างไร