คุณจะให้ความช่วยเหลือเกี่ยวกับตั๋วที่ฉันซื้อแล้วได้หรือไม่