ศูนย์ให้ความช่วยเหลือ

เที่ยวบินของฉันจะคิดค่าธรรมเนียมกระเป๋าเดินทางเท่าใด

หากต้องการคำนวณค่าธรรมเนียมสำหรับเที่ยวบินของคุณ โปรดใช้ตัวประมาณราคาตั๋วเครื่องบินของเรา ตัวประมาณราคาตั๋วเครื่องบินรวมค่าธรรมเนียมกระเป๋า บริการระหว่างเที่ยวบิน ค่าธรรมเนียมบัตรเครดิต และส่วนลดจากโปรแกรมสะสมไมล์เพื่อให้ข้อมูลประเมินค่าใช้จ่ายแบบครบครัน การประเมินนี้อ้างอิงจากค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับแหล่งการจองและสายการบินแต่ละแห่งที่เราได้รับ

หากต้องการใช้ตัวประมาณราคาตั๋วเครื่องบิน

  1. ให้ค้นหาเที่ยวบินตามปกติ
  2. มองหากล่อง ""ตัวประมาณราคาตั๋วเครื่องบิน"" จากรายการเที่ยวบินที่ปรากฏหลังจากคลิกค้นหา
  3. เลือกจำนวนกระเป๋าที่ต้องการโหลด
  4. คลิกตัวเลือกขั้นสูงเพื่อคำนวณค่าธรรมเนียมบริการระหว่างเที่ยวบินและส่วนลดจากโปรแกรมสะสมไมล์ของคุณ
  5. ระบบจะแสดงค่าธรรมเนียมของคุณถัดจากราคาตั๋วเครื่องบินในแต่ละเที่ยวบิน

แม้เราจะประเมินค่าธรรมเนียมให้คุณ แต่ค่าธรรมเนียมหลายรายการ เช่น ค่าธรรมเนียมกระเป๋า อาจไม่ได้รับการประเมินจนกว่าจะถึงเวลาเช็คอินและสายการบินจะเป็นผู้ประเมินโดยตรง

ทั้งนี้ตัวประมาณราคาตั๋วเครื่องบินยังไม่พร้อมให้บริการในทุกพื้นที่

คุณสามารถปิดตัวประมาณราคาจากกล่องตัวประมาณราคาตั๋วเครื่องบินได้ตลอดเวลา


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่