ศูนย์ให้ความช่วยเหลือ

ป้ายผู้เขียนรีวิวคืออะไร

p>ป้ายผู้เขียนรีวิวเป็นป้ายรูปดาวที่ใช้เพื่อชื่นชมสมาชิกของ TripAdvisor ที่เขียนรีวิวการท่องเที่ยวที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชนของเรา เมื่อคุณเขียนรีวิว 3 รีวิวที่เผยแพร่บน TripAdvisor แล้ว คุณจะได้รับป้ายชื่อผู้เขียนรีวิวอันแรกของคุณ

ระดับป้ายผู้เขียนรีวิวของคุณขึ้นอยู่กับจำนวนรีวิวที่คุณเผยแพร่บน TripAdvisor เราชอบรีวิวทุกประเภท ทั้งในเชิงบวกและลบ โดยจะแบ่งระดับผู้เขียนรีวิวดังนี้

  • ผู้เขียนรีวิว: 3-5 รีวิว
  • ผู้เขียนรีวิวระดับสูง: 6-10 รีวิว
  • ผู้เขียนรีวิวขาประจำ: 11-20 รีวิว
  • ผู้เขียนรีวิวขาประจำระดับสูง: 21-49 รีวิว
  • ผู้เขียนรีวิวขาประจำระดับสูงสุด: 50 รีวิวขึ้นไป

Image

หากคุณยังไม่ได้รับป้ายผู้เขียนรีวิว แสดงคุณเขียนรีวิวมาแล้วเพียง 1-2 รีวิวเท่านั้น เขียนรีวิวเพิ่มอีกหน่อยเพื่อรับป้ายผู้เขียนรีวิวของคุณ!

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับป้าย โปรดดูป้าย: ป้ายคืออะไรและวิธีรับป้าย


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่