ศูนย์ให้ความช่วยเหลือ

ดัชนีความนิยมแตกต่างจากการให้คะแนนแบบฟองโดยรวมอย่างไร?

เพื่อช่วยให้คุณวางแผนทริปส่วนตัว เราได้แสดงวิธีการวัดคุณภาพสองวิธีสำหรับที่พัก ร้านอาหาร หรือสถานที่ท่องเที่ยวแต่ละแห่งบนเว็บไซต์ของเรา

  • อันดับดัชนีความนิยม: การจัดอันดับนี้จะเปรียบเทียบธุรกิจกับสถานที่อื่นๆ ที่สนใจโดยอ้างอิงตามความนิยม ซึ่งวัดได้จากคุณภาพ ปริมาณ และความใหม่ของเนื้อหาของธุรกิจนั้นๆ บน TripAdvisor ดัชนีความนิยมจัดอันดับธุรกิจต่างๆ ที่คล้ายกันในสถานที่ใดๆ เพื่อเป็นวิธีการวัดความนิยมที่สัมพันธ์กับนักท่องเที่ยว โดยปกติดัชนีความนิยมของ TripAdvisor จะได้รับการอัปเดตสัปดาห์ละหนึ่งครั้ง
  • การให้คะแนนแบบฟอง: คะแนนโดยรวมนี้พิจารณาคุณภาพ ปริมาณ และอายุของการให้คะแนนและรีวิวจากนักท่องเที่ยวแต่ละราย ตั้งแต่หนึ่งไปจนถึงห้าฟอง ทั้งนี้ฟองเดียว หมายถึง ""แย่มาก"" และห้าฟอง หมายถึง ""ดีเยี่ยม"" การให้คะแนนโดยรวมสามารถจำแนกตามการเผยแพร่การให้คะแนน ประเภทการท่องเที่ยว (เช่น ธุรกิจหรือครอบครัว) หรือแง่มุมของธุรกิจ (เช่น การบริการหรือความสะอาด) การให้คะแนนแบบฟองต่างจากดัชนีความนิยมตรงที่เป็นวิธีการวัดคุณภาพอย่างแท้จริง

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่