ศูนย์ให้ความช่วยเหลือ

ค้นหาศูนย์ช่วยเหลือ

ประกาศนียบัตรชนะเลิศการบริการยอดเยี่ยมคืออะไร?

TripAdvisor Support -

เกี่ยวกับประกาศนียบัตร

ประกาศนียบัตรชนะเลิศการบริการยอดเยี่ยมของ TripAdvisor ยกย่องที่พัก สถานที่ท่องเที่ยว และร้านอาหารเฉพาะแห่งที่แสดงให้เห็นอย่างต่อเนื่องถึงความมุ่งมั่นต่อความเป็นเลิศด้านงานบริการ

เพื่อให้มีสิทธิรับประกาศนียบัตร ธุรกิจนั้นๆ ต้องรักษาระดับการให้คะแนนโดยรวมอยู่ที่ 4 จาก 5 คะแนนหรือสูงกว่า ตามที่นักท่องเที่ยวเขียนรีวิวบน TripAdvisor นอกจากนี้ ยังมีเกณฑ์เพิ่มเติมซึ่งรวมถึงปริมาณรีวิวที่ได้รับภายใน 12 เดือนที่ผ่านมา

เจ้าของธุรกิจ: วิธีประชาสัมพันธ์ประกาศนียบัตรของคุณ

หากคุณได้รับประกาศนียบัตรชนะเลิศการบริการยอดเยี่ยม เราขอแสดงความยินดีด้วย! ต่อไปนี้ก็ได้เวลาบอกเล่าให้นักท่องเที่ยวได้รับรู้ เข้าไปที่ศูนย์วิดเจ็ต เพื่อขอรับใบประกาศนียบัตรฉบับจริง ดาวน์โหลดวิดเจ็ตรางวัลสำหรับเว็บไซต์ของคุณ และเข้าถึงเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพหลากหลายรูปแบบเพื่อส่งเสริมการรับรู้เกี่ยวกับรางวัลนี้ ต้องการไอเดียเพิ่มเติมใช่ไหม? ดูที่เอกสารคำแนะนำที่มีประโยชน์นี้

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
0 จาก 0 เห็นว่ามีประโยชน์