ศูนย์ให้ความช่วยเหลือ

คู่มือท่องเที่ยวคืออะไร

คู่มือท่องเที่ยวของ TripAdvisor จะช่วยให้คุณสามารถค้นพบกิจกรรมที่ดีเยี่ยมในการเดินทางไปยังจุดหมายปลายทางต่าง ๆ รอบโลกได้ คู่มือท่องเที่ยวจะให้คำแนะนำ แนวคิด ข้อมูลภูมิหลังรวมทั้งความคิดเห็นของท้องถิ่นที่จะช่วยให้คุณสามารถวางแผนทริปที่ยอดเยี่ยมของคุณได้

คุณสามารถสร้างคู่มือท่องเที่ยวของ TripAdvisor ได้สองวิธีดังนี้:

คู่มือที่ TripAdvisor จัดทำขึ้น: คู่มือที่ยอดเยี่ยมและ TripAdvisor จัดทำขึ้นเหล่านี้จะปรากฏข้อความ �จัดทำขึ้นโดยเฉพาะโดย TripAdvisor” อยู่ในส่วนหัวเรื่องของคู่มือ คู่มือเหล่านี้จะครอบคลุมหัวข้อและสถานที่เฉพาะ จัดทำขึ้นอย่างเป็นทางการโดย TripAdvisor และมีข้อกำหนดและขั้นตอนที่เกี่ยวกับการเขียนรีวิว รายละเอียดด้านการเขียนบทความตลอดจนข้อกำหนดและขั้นตอนสำคัญเพิ่มเติม รวมถึงการตรวจสอบคุณภาพ การตรวจแก้ไวยากรณ์ และการตรวจแก้โดยบรรณาธิการของบริษัท เพื่อนำไปเผยแพร่ใน TripAdvisor คู่มือเฉพาะเหล่านี้ได้รับการจัดทำเนื้อหาที่ดำเนินการในลักษณะงานว่าจ้างและมี TripAdvisor เป็นเจ้าของผลงาน โปรดใช้คุณลักษณะการรายงานด้านล่างของคู่มือเหล่านี้ เพื่อแจ้งเตือนให้เราทราบ เมื่อเกิดปัญหาต่าง ๆ เกี่ยวกับคู่มือเหล่านี้

ตัวอย่างคู่มือที่จัดทำขึ้น:

เที่ยวเวนิสกับเส้นทางที่ไม่คุ้นตา

3 วันในบาร์เซโลนา

คู่มือเดินทางไปดับลินสำหรับครอบครัว

คู่มือที่สร้างโดยผู้ใช้: ผู้เขียนรีวิวขาประจำใน TripAdvisor มีความสามารถในการเขียนคู่มือด้วยความสมัครใจ หลักเกณฑ์ทั่วไปสำหรับโครงการนี้จะดำเนินการให้สอดคล้องกับข้อตกลงการใช้งานของเรา เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายเกี่ยวกับรีวิวของ TripAdvisor ในการนี้ TripAdvisor จะไม่แก้ไขหรือลบเนื้อหาดังกล่าวออกจนกว่าจะได้มีการละเมิดหลักเกณฑ์ของเรา หากคุณคิดว่าคู่มือได้ละเมิดหลักเกณฑ์ของเรา โปรดใช้ฟังก์ชันการรายงานที่ด้านล่างของคู่มือ เพื่อแจ้งให้เราทราบ โดยที่เราจะได้ทำการตรวจสอบต่อไป

 

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่