ศูนย์ให้ความช่วยเหลือ

โครงการผู้นำสีเขียวมีระดับใดบ้าง

โครงการผู้นำสีเขียวมีห้าระดับ โรงแรมและที่พักพร้อมอาหารเช้าทุกแห่งที่เข้าร่วมโครงการต้องปฏิบัติตามชุดข้อกำหนดขั้นต่ำซึ่งระบุไว้ในโครงการ เพื่อที่จะได้รับระดับพันธมิตรสีเขียว:

 • มีแผนการใช้ผ้าเช็ดตัวและชุดผ้าปูเตียงซ้ำ
 • ติดตามการใช้พลังงานเป็นประจำ
 • ทำการรีไซเคิล
 • ใช้หลอดประหยัดไฟ
 • ให้ความรู้พนักงานและแขกเกี่ยวกับหลักปฏิบัติสีเขียว
 • บำบัดน้ำทิ้งอย่างถูกต้องเหมาะสม (ไม่ว่าจะเป็นการใช้ในสถานที่ให้บริการหรือระบบบำบัดน้ำเสียชุมชน) 

สถานที่ให้บริการที่ผ่านเกณฑ์ในระดับพันธมิตรสีเขียวจะมีสถานะปรากฏขึ้นในหน้าบริการและสิ่งอำนวยความสะดวกของตนเอง

หากต้องการผ่านเกณฑ์เป็นผู้นำสีเขียว ธุรกิจต่างๆ ต้องได้รับคะแนนขั้นต่ำจากการตอบแบบสำรวจเพื่อการสมัครด้วย สถานที่ให้บริการที่เป็นผู้นำสีเขียวมีสิทธิได้รับระดับป้ายหนึ่งจากสี่ระดับ ซึ่งได้แก่ ทองแดง เงิน ทอง และแพลทตินัม ระดับป้ายชื่อต่างๆ จะกำหนดโดยระดับความมีส่วนร่วมโดยรวมของสถานที่ให้บริการในกิจกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

 • พันธมิตรสีเขียว: ปฏิบัติตามข้อกำหนดขั้นต่ำ
 • ผู้นำสีเขียวระดับทองแดง: ปฏิบัติตามข้อกำหนดขั้นต่ำและได้รับคะแนน 30% ในแบบสำรวจเกี่ยวกับหลักปฏิบัติสีเขียว
 • ผู้นำสีเขียวระดับเงิน: ปฏิบัติตามข้อกำหนดขั้นต่ำและได้รับคะแนน 40% ในแบบสำรวจ
 • ผู้นำสีเขียวระดับทอง: ปฏิบัติตามข้อกำหนดขั้นต่ำและได้รับคะแนน 50%
 • ผู้นำสีเขียวระดับแพลทตินัม: ปฏิบัติตามข้อกำหนดขั้นต่ำและได้รับคะแนนตั้งแต่ 60% ขึ้นไป

สถานที่ให้บริการที่ผ่านเกณฑ์เป็นผู้นำสีเขียวระดับใดก็ตามจะมีป้ายชื่อปรากฏขึ้นในหน้าข้อมูลสถานที่ให้บริการของตนเองและเมื่อมีการค้นหาในเมืองของตน (เช่น โรงแรมในนิวยอร์กซิตี) 

หากคุณประกอบธุรกิจโรงแรมหรือที่พักพร้อมอาหารเช้าและต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการเข้าร่วม โปรดดูคำแนะนำการสมัคร    หรืออ่านข้อมูลการให้คะแนนของเรา  

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่