ศูนย์ให้ความช่วยเหลือ

คุณตรวจสอบความถูกต้องของการดำเนินงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมของผู้นำสีเขียวอย่างไร

เรามุ่งมั่นตรวจสอบความถูกต้องของโปรแกรมผู้นำสีเขียวโดยใช้หลักการ 3 ประการดังนี้

  1. ความโปร่งใส: นักท่องเที่ยวจะเห็นรายชื่อการดำเนินงานทั้งหมดได้โดยคลิกที่ป้ายหรือไอคอนผู้นำสีเขียวของ TripAdvisor ของสถานที่ให้บริการ ซึ่งนักท่องเที่ยวจะได้เห็นการดำเนินงานเชิงอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมที่จะได้พบจากธุรกิจนั้น
  2. ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ: เราให้ความสำคัญกับความคิดเห็นของนักท่องเที่ยวเป็นอย่างยิ่ง นักท่องเที่ยวสามารถแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินงานเชิงอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของผู้นำสีเขียวและพันธมิตรสีเขียวของ TripAdvisor ได้ (ด้วยวิธีการใด นักท่องเที่ยวจะได้อ่านคำถามในศูนย์ให้ความช่วยเหลือนี้เช่นกัน) นอกจากนี้ยังสามารถรายงานข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง ในกรณีที่ประสบการณ์ของนักท่องเที่ยวไม่ตรงกับคำกล่าวอ้างของสถานที่ให้บริการ (อย่างไร) ทีมท่องเที่ยวด้วยความรับผิดชอบจาก TripAdvisor จะตรวจตราความคิดเห็นและข้อเสนอแนะและดำเนินการตรวจสอบบุคคลที่สาม หากจำเป็น
  3. การตรวจสอบ: โปรแกรมผู้นำสีเขียวร่วมมือกับ The Cadmus Group ซึ่งเป็นองค์กรด้านความยั่งยืนอิสระที่มีความเชี่ยวชาญ เพื่อทำการตรวจสอบโปรแกรมผู้นำสีเขียว นอกเหนือจากการตรวจสอบที่จะดำเนินการหลังจากได้รับความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากนักท่องเที่ยวแล้ว ยังมีการสุ่มตรวจสอบสถานที่ให้บริการที่เข้าร่วมทุกปี

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่