ศูนย์ให้ความช่วยเหลือ

วิธีให้คะแนนการสมัครผู้นำสีเขียวเป็นอย่างไร

แบบสำรวจเพื่อการสมัครผู้นำสีเขียวจะประเมินโรงแรมและที่พักพร้อมอาหารเช้าโดยพิจารณาความหลากหลายและผลกระทบของหลักปฏิบัติสีเขียว (ทั้งเรียบง่ายและขั้นสูง) ของสถานที่ให้บริการ คำถามต่างๆ ในแบบสำรวจจะได้รับค่าน้ำหนักตามความสำคัญทางสิ่งแวดล้อมและขอบเขตผลกระทบของหลักปฏิบัตินั้นๆ

หมายเหตุ: เพื่อความสมบูรณ์ของโครงการ เราได้มอบหมายให้หน่วยงานอิสระภายนอกดำเนินการตรวจสอบธุรกิจต่างๆ ที่เข้าร่วมโครงการ ก่อนยื่นใบสมัคร โรงแรมและที่พักพร้อมอาหารเช้าต่างๆ ควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านเอกสารประกอบการตรวจสอบ ซึ่งระบุไว้ในคู่มือการตอบแบบสำรวจซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่