ศูนย์ให้ความช่วยเหลือ

โปรแกรมผู้นำสีเขียวของ TripAdvisor คืออะไร

โปรแกรมผู้นำสีเขียวยกย่องโรงแรมและที่พักพร้อมอาหารเช้าที่ดำเนินงานแบบเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งทำให้นักท่องเที่ยวสามารถค้นหาที่พักที่ช่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมได้ง่ายขึ้น สถานที่ให้บริการที่ตรงตามหลักเกณฑ์ของเราจะมีป้ายกำกับไว้บนหน้า TripAdvisor ของตน หากต้องการดูรายชื่อการดำเนินงานในเชิงอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของธุรกิจนั้นๆ โปรดคลิกที่ป้ายผู้นำสีเขียวของธุรกิจ

เราพัฒนาโปรแกรมนี้โดยได้รับความช่วยเหลือจากผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมสีเขียวทั้งในระดับชาติและระดับนานาชาติ ซึ่งรวมทั้งโปรแกรมการรับรองอาคารเขียว LEED จากสภาอาคารเขียวแห่งสหรัฐอเมริกา (US Green Building Council) โครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ (United Nations Environment Program) โครงการ ENERGY STAR ของสำนักงานพิทักษ์สิ่งแวดล้อมของประเทศสหรัฐอเมริกา (US Environmental Protection Agency) และผู้เชี่ยวชาญด้านความยั่งยืนอื่นๆ

โปรแกรมนี้เป็นโปรแกรมที่ได้รับความร่วมมือโดยสมัครใจและเปิดใช้สำหรับสถานที่ให้บริการที่ปฏิบัติงานเชิงอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและสนใจประชาสัมพันธ์กิจกรรมของตนผ่าน TripAdvisor ทั้งนี้ สถานที่ให้บริการเหล่านี้ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมโปรแกรม

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่