ศูนย์ให้ความช่วยเหลือ

ฉันจะพิมพ์ทริปที่บันทึกไว้ได้อย่างไร

<p> พิมพ์ทริปที่บันทึกไว้
<ol>
  • ไปยังhttp://th.tripadvisor.com/Saves" target="_new">หน้าทริปที่บันทึกไว้ของคุณ

  • <li>เลือกทริปที่ต้องการพิมพ์จากเมนูเลื่อนลง</li>
    <li>คลิกลิงก์ "พิมพ์ทริป" หน้าตัวอย่างการพิมพ์ทริปที่บันทึกไว้ของคุณจะปรากฏขึ้น ซึ่งประกอบไปด้วยข้อมูลที่กำหนดเอง แผนที่ และบันทึกต่างๆ</li>
    <li>คลิก "พิมพ์ทริป" เพื่อพิมพ์หน้านี้จากเครื่องพิมพ์ของคุณ</li>
    </ol><br />
    บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่