ศูนย์ให้ความช่วยเหลือ

หลักเกณฑ์ด้านคำตอบจากผู้บริหารสถานที่ให้บริการ

เราให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของคุณ และสนับสนุนให้คุณสื่อสารกับเพื่อนนักเดินทาง และเรายังต้องการให้ความมั่นใจว่า TripAdvisor จะเป็นแหล่งข้อมูลที่มีความปลอดภัยและน่าเชื่อถือสำหรับข้อเสนอแนะและข้อมูลในการท่องเที่ยว เพื่อให้บรรลุเป้าหมายนี้ เราขอให้คุณปฏิบัติตาม นโยบายเนื้อหาของ TripAdvisor และกฎเกณฑ์สำหรับคำตอบจากผู้บริหารสถานที่ให้บริการเพื่อรีวิวต่อไปนี้:

ต้นฉบับ

โปรดอย่าใส่ข้อมูลการติดต่อจากแขก หรือบุคคลที่สาม หรือรีวิวของนักท่องเที่ยวบางส่วน

ไม่เป็นข้อมูลเชิงพาณิชย์

โปรดอย่าใส่เนื้อหาทางการค้าหรือโปรโมชั่นทุกประเภท คำตอบที่มีการเสนอผลประโยชน์ส่วนบุคคล เช่น ของขวัญ การบริการ หรือเงิน จะถูกลบออก เราไม่อนุญาตให้มีคำตอบที่ประกอบด้วยลิงก์ เว้นแต่ว่าจะเกี่ยวข้องกับรีวิว

เกี่ยวข้อง

โปรดอย่าโพสต์คำตอบที่มีเนื้อหาซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับรีวิวนั้นๆ ไม่มีความคิดเห็นส่วนตัวเกี่ยวกับการเมือง จริยธรรม ศาสนา หรือปัญหาสังคมในวงกว้าง คำตอบจากผู้บริหารสถานที่ให้บริการต้องไม่เป็นการข่มขู่หรือบีบบังคับผู้เขียนรีวิว หรือพยายามยับยั้งผลงานของผู้เขียนรีวิวบนเว็บไซต์ของเรา ไม่เป็นการกล่าวหาการเขียนรีวิวหลอกลวง นอกจากนี้ จะต้องไม่เป็นคำตอบที่ตั้งใจส่งถึงเจ้าหน้าที่ TripAdvisor โดยตรงหรือเป็นการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับนโยบายของ TripAdvisor

เคารพความเป็นส่วนตัว

ไม่คาดเดาตัวตนของผู้เขียนรีวิว ห้ามมิให้มีข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งอาจใช้เพื่อระบุตัวบุคคล รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์

อ่านง่าย

อย่ารวมการจัดทำรายการ หรือการจัดรูปแบบอื่นๆ ที่จะไม่ปรากฏในคำตอบของเจ้าของธุรกิจ จะไม่มีการยอมรับคำตอบจากผู้บริหารสถานที่ให้บริการที่แปลด้วยเครื่องที่อ่านไม่ออกหรือไม่สามารถเข้าใจได้

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่