ศูนย์ให้ความช่วยเหลือ

เพราะเหตุใดจึงยังไม่ลบรีวิวที่ฉันรายงานไว้

เราอาศัยความร่วมมือจากสมาชิกของเราทั้งเจ้าของธุรกิจและนักท่องเที่ยวในการช่วยกันระบุปัญหา หากรีวิวที่คุณรายงานละเมิดหลักเกณฑ์ของเราหรือเราเห็นว่าไม่เหมาะสม เราจะลบรีวิวนั้นออก อย่างไรก็ดี การไม่เห็นด้วยกับเนื้อหาของรีวิวเพียงอย่างเดียวยังไม่ใช่เหตุผลเพียงพอสำหรับการลบรีวิวนั้น TripAdvisor จะไม่โต้แย้งหรือไกล่เกลี่ยความขัดแย้งที่อยู่บนพื้นฐานความเป็นจริง

เราตระหนักดีว่าทุกเรื่องราวย่อมมีสองด้านเสมอ และเราต้องการให้บรรดาสมาชิกได้รับฟังความคิดเห็นของคุณ หากคุณยังไม่ได้ให้ข้อมูลดังกล่าว เราขอแนะนำให้คุณตอบกลับรีวิวนี้ คำตอบของคุณจะปรากฏใต้รีวิวนั้น ทำให้นักท่องเที่ยวได้อ่านความเห็นจากทั้งสองด้าน

เพื่อให้แน่ใจว่าจะมีการโพสต์คำตอบของคุณ โปรดศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับหลักเกณฑ์เกี่ยวกับคำตอบจากผู้บริหารสถานที่ให้บริการของเรา ก่อนเขียนคำตอบของคุณ

หากต้องการส่งคำตอบจากผู้บริหารสถานที่ให้บริการ

  1. เข้าสู่ระบบศูนย์การบริหารจัดการ
  2. คลิกแท็บ รีวิว ในเมนู
  3. เลือก “ตอบรีวิว”

 

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่