ศูนย์ให้ความช่วยเหลือ

เจ้าของธุรกิจจะแจ้งเตือน TripAdvisor เกี่ยวกับการหลอกลวงได้อย่างไร

หากคุณคิดว่ามีผู้เขียนรีวิวหลอกลวงเกี่ยวกับสถานที่ให้บริการของคุณ โปรดแจ้งให้เราทราบ

  1. ไปยังศูนย์การบริหารจัดการของคุณแล้วคลิก จัดการรีวิวของคุณ
  2. ใช้ส่วน รายงานรีวิว แล้วเลือก รายงานปัญหาเกี่ยวกับรีวิว
  3. รายงานรีวิวนั้นๆ ว่าเป็นรีวิวที่น่าสงสัย เพื่อให้เราสามารถตรวจสอบข้อมูลให้คุณได้
  4. ในส่วนความคิดเห็น ให้เพิ่มข้อมูลต่างๆ ที่อาจช่วยให้เราเข้าใจเรื่องราวได้ดียิ่งขึ้น
  5. เราจะพิจารณาข้อมูลรายงานของคุณและดำเนินการลงโทษที่จำเป็น

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่