ศูนย์ให้ความช่วยเหลือ

ธุรกิจของฉันต้องมีข้อมูลบน TripAdvisor ก่อน นักท่องเที่ยวจึงจะสามารถรีวิวได้ใช่หรือไม่

ธุรกิจของคุณจะต้องมีข้อมูลบน TripAdvisor ก่อน นักท่องเที่ยวจึงจะสามารถรีวิวได้ แต่คุณ (หรือนักท่องเที่ยว) สามารถส่งคำขอเพิ่มข้อมูลสถานที่ให้บริการใหม่บนไซต์ของเราได้ง่ายๆ หากธุรกิจของคุณตรงกับเกณฑ์ของเราและผู้ส่งคำขอให้ข้อมูลที่เพียงพอต่อการจัดหมวดหมู่สถานที่ให้บริการอย่างถูกต้อง เราจะเพิ่มสถานที่ให้บริการของคุณลงในไซต์ของเรา

อ่านข้อมูลเกี่ยวกับวิธีขอเพิ่มข้อมูลสถานที่ให้บริการใหม่

 

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่