ศูนย์ให้ความช่วยเหลือ

ฉันเพิ่งซื้อบริการโรงแรม/ร้านอาหาร/สถานที่ท่องเที่ยวที่มีข้อมูลแสดงอยู่แล้วบน TripAdvisor ฉันจะสามารถเริ่มต้นใช้งานใหม่ได้หรือไม่

ขอแสดงความยินดี การซื้อของคุณเสร็จสมบูรณ์แล้ว! จากนั้น คุณสามารถเริ่มบริหารข้อมูลสถานที่ให้บริการของคุณได้ใหม่บน TripAdvisor หากต้องการเปลี่ยนแปลงเจ้าของสำหรับข้อมูลสถานที่ให้บริการของคุณและลบภาพถ่ายและรีวิวที่เขียนโดยเจ้าของเดิม เราต้องการหลักฐานอย่างเป็นทางการว่าเจ้าของธุรกิจที่ได้รับการโอนกรรมสิทธิ์แล้ว โปรดทราบว่าการลบรีวิวและภาพถ่ายอาจส่งผลต่อการจัดอันดับของคุณ

วิธีการมีดังนี้:

  1. เข้าสู่ระบบบัญชี TripAdvisor ของคุณ ลงทะเบียนและยืนยันในฐานะตัวแทนธุรกิจใหม่
  2.  
  3. ไปที่หน้าการสนับสนุนสำหรับเจ้าของธุรกิจ อย่าลืมอัพเดตเมนู 'สถานที่ให้บริการของคุณ (Your Property)' และ 'คุณต้องการทำสิ่งใด (What do you want to do)' ด้วยตัวเลือก 'รายงานการเปลี่ยนแปลงเจ้าของ (Report ownership change)'
  4. กรอกข้อมูลที่จำเป็นและแจ้งให้เราทราบพร้อมลิงก์หรือใบรับรองประกอบการยืนยันการเปลี่ยนแปลงเจ้าของ 

หลังจากที่เราทำการยืนยันข้อมูลแล้ว เราจะทำการเปลี่ยนแปลงกับข้อมูลสถานที่ให้บริการของคุณตามความเหมาะสม โปรดทราบว่าฝ่ายบริหารชุดใหม่เท่านั้นที่สามารถส่งคำขอนี้ได้

 

 

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่