ศูนย์ให้ความช่วยเหลือ

ค้นหาศูนย์ช่วยเหลือ

ฉันจะเพิ่มภาพถ่ายหรือวิดีโอในข้อมูลสถานที่ให้บริการของฉันได้อย่างไร

TripAdvisor Support -

คุณสามารถอัปโหลดภาพถ่ายไปยัง TripAdvisor ได้หลายวิธีดังนี้

  • เมื่อต้องการเพิ่มภาพถ่ายเป็นส่วนหนึ่งของรีวิวใหม่: ใช้แบบฟอร์มรีวิวจากนักท่องเที่ยว เพื่อเขียนรีวิวใหม่ของคุณ คลิกปุ่ม "เพิ่มภาพถ่าย" เพื่อเพิ่มภาพถ่ายสูงสุดถึง 10 ภาพเข้ากับรีวิวของคุณ
  • เมื่อต้องการเพิ่มภาพถ่ายเข้ากับรีวิวที่คุณส่งไปแล้ว: เข้าไปที่หน้า "รีวิว" ในโปรไฟล์ของคุณ จากนั้นคลิกลิงก์ "เพิ่มภาพถ่าย" สำหรับรีวิวที่คุณต้องการเพิ่มภาพถ่าย
  • เมื่อต้องการเพิ่มภาพถ่ายโดยไม่เขียนรีวิว: ในหน้า TripAdvisor สำหรับที่พัก ร้านอาหาร หรือสถานที่ท่องเที่ยวที่คุณต้องการเพิ่มภาพถ่าย ให้คลิกปุ่ม "เพิ่มภาพถ่าย" ที่ด้านล่างของหน้า

หากคุณเป็นเจ้าของหรือผู้บริหารธุรกิจและต้องการเพิ่มภาพถ่ายไปยังหน้า Tripadvisor สำหรับธุรกิจของคุณ โปรดดูที่คำแนะนำด้านภาพถ่ายสำหรับตัวแทนธุรกิจของเรา


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
0 จาก 0 เห็นว่ามีประโยชน์