ศูนย์ให้ความช่วยเหลือ

ฉันจะเพิ่มภาพถ่ายในข้อมูลสถานที่ให้บริการของฉันได้อย่างไร

การเพิ่มภาพถ่ายและวิดีโอถือเป็นความคิดที่ดี งานวิจัยชิ้นหนึ่งแสดงข้อมูลที่กล่าวว่าภาพถ่ายและวิดีโอสามารถสร้างการมีส่วนร่วมจากนักท่องเที่ยวในหน้าสถานที่ให้บริการของคุณได้มากขึ้น เพิ่มภาพถ่ายของข้อมูลสถานที่ให้บริการของคุณผ่านศูนย์การบริหารจัดการ หากคุณยังไม่ได้ลงทะเบียนเพื่อให้งานศูนย์การบริหารจัดการ โปรดไปที่ th.Tripadvisor.com/Owners เพื่อเริ่มต้นใช้งาน

เมื่อคุณเข้าสู่ระบบแล้ว ให้มองหาธุรกิจของคุณที่มุมขวาบนของหน้าจอและเลือกจากเมนูแบบเลื่อนลง  วางเคอร์เซอร์เหนือแท็บ “จัดการข้อมูลสถานที่ให้บริการ” และเลือก "ภาพถ่าย" เพื่ออัพโหลดภาพถ่ายของคุณ  นอกจากนี้คุณยังสามารถกลับมาจัดการภาพถ่ายในหน้านี้ได้ในภายหลัง

 

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่