ศูนย์ให้ความช่วยเหลือ

รายชื่อผู้ร่วมธุรกิจของ TripAdvisor คืออะไร?

รายชื่อผู้ร่วมธุรกิจ คือ บริการแบบสมัครสมาชิกที่ช่วยให้โรงแรมต่างๆ สามารถเพิ่มข้อมูลจุดติดต่อโดยตรง 3 จุดบนหน้าสถานที่ให้บริการของตนเอง เพื่อให้นักท่องเที่ยวที่กำลังเรียกดูข้อมูลสามารถติดต่อกับโรงแรมนั้นๆ ได้โดยตรง

ด้วยการแสดงผลข้อมูลที่ยืดหยุ่น ธุรกิจต่างๆ สามารถเลือกใช้ระหว่างหมายเลขโทรศัพท์ ที่อยู่อีเมล หรือ URL ของเว็บก็ได้ ข้อมูลติดต่อทั้งหมดนี้จะปรากฏบนโดเมน 30 แห่งของ TripAdvisor และบนเว็บไซต์สำหรับอุปกรณ์มือถือของเรา หากเว็บไซต์ของคุณให้บริการในภาษาต่างๆ คุณสามารถป้อนที่อยู่เว็บ หมายเลขโทรศัพท์ และอีเมล์ที่ไม่ซ้ำกัน และระบุโดเมน TripAdvisor ที่คุณต้องการให้ข้อมูลแต่ละอย่างของคุณปรากฏ

นอกจากนี้ สมาชิกยังมีสิทธิโพสต์ "ข้อเสนอพิเศษและประกาศ" บนโดเมนทุกแห่งของ TripAdvisor อีกด้วย "ข้อเสนอพิเศษ" แสดงข้อเสนอและโปรโมชั่นสำหรับสถานที่ให้บริการของคุณ ส่วน "ประกาศ" แบ่งปันข่าวสารสำคัญที่สุดของคุณให้นักท่องเที่ยวทราบ การสมัครสมาชิกรายชื่อผู้ร่วมธุรกิจยังช่วยให้คุณเข้าถึงแดชบอร์ดสถานที่ให้บริการ ซึ่งประกอบด้วยข้อมูลแนวโน้มตลาด ผู้เข้าชม และคู่แข่ง รวมถึงสไลด์โชว์ภาพถ่าย

ลิงก์ติดต่อโดยตรงของคุณจะปรากฏอยู่ด้านบนของหน้าข้อมูลสถานที่ให้บริการของคุณ "ข้อเสนอพิเศษและประกาศ" จะปรากฏใต้ข้อมูลติดต่อโดยตรงบนหน้าข้อมูลสถานที่ให้บริการของคุณ ตลอดจนอีกหลายแห่งที่พบเห็นได้ง่ายทั่วทั้งเว็บไซต์

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับรายชื่อผู้ร่วมธุรกิจของ TripAdvisor ได้ที่แหล่งข้อมูลต่อไปนี้


หากต้องการซื้อรายชื่อผู้ร่วมธุรกิจ โปรดเข้าไปที่ th.tripadvisor.com/businesslistings


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่