ศูนย์ให้ความช่วยเหลือ

ข้อมูลสถานที่ให้บริการของฉันมาอยู่บน TripAdvisor ได้อย่างไร?

ยินดีต้อนรับสู่ TripAdvisor! ในฐานะเว็บไซต์ท่องเที่ยวที่ใหญ่ที่สุดในโลก เรามีหน้าสถานที่ให้บริการสำหรับที่พัก ร้านอาหาร และสถานที่ท่องเที่ยวหลายล้านแห่ง

หากคุณไม่ใช่ผู้ขอหน้าสถานที่ให้บริการของคุณ แสดงว่าหน้านั้นถูกสร้างขึ้นเนื่องจากสาเหตุต่อไปนี้

  • นักท่องเที่ยวอาจบอกให้เราทราบหรือส่งรีวิวเกี่ยวกับสถานที่ให้บริการของคุณ
  • เราอาจได้ยินเกี่ยวกับสถานที่ให้บริการของคุณจากพันธมิตรด้านการค้ารายใดรายหนึ่งของเรา เช่น Expedia หรือ hotels.com ทั้งนี้ เราจะแสดงข้อมูลโรงแรมทั้งหมดที่มีอยู่ในระบบพันธมิตรของเราด้วย
  • บรรณาธิการของเราอาจบังเอิญพบข้อมูลอ้างอิงสถานที่ให้บริการของคุณในบทความหรือคู่มือนำเที่ยวใดๆ

เนื่องจากหน้าของคุณปรากฏขึ้นแล้ว แสดงว่าคุณใกล้ที่จะได้ใช้ประโยชน์จาก TripAdvisor อย่างเต็มที่แล้ว ลงทะเบียนกับศูนย์การบริหารจัดการเดี๋ยวนี้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย แล้วคุณจะสามารถอัปเดตรายละเอียดของธุรกิจ อัปโหลดภาพถ่ายสำหรับสถานที่ให้บริการของคุณ ตอบกลับรีวิวของแขก ประชาสัมพันธ์ธุรกิจของคุณด้วยเครื่องมือฟรีและอีกมากมาย


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่