ศูนย์ให้ความช่วยเหลือ

ในฐานะเจ้าของธุรกิจ ฉันจะลบข้อมูลสถานที่ให้บริการของธุรกิจของฉันจาก TripAdvisor ได้อย่างไร

เราเข้าใจดีว่าบางธุรกิจอาจต้องการลบข้อมูลสถานที่ให้บริการของตนด้วยเหตุผลหลายประการ  อย่างไรก็ตาม เรามีภารกิจที่จะต้องเป็นแหล่งข้อมูลด้านการท่องเที่ยวที่ครอบคลุมสำหรับผู้ใช้ของเรา เราลบข้อมูลสถานที่ให้บริการเฉพาะในบางสถานการณ์ที่จำเพาะเจาะจงเท่านั้น

TripAdvisor มีนโยบายเกี่ยวกับสถานที่ให้บริการที่ปิดให้บริการอย่างไร

โปรดดูที่: ข้อมูลสถานที่ให้บริการที่มีการปิดหรือย้ายกิจการ

หากธุรกิจของคุณปิดให้บริการโดยถาวร โปรดทำตามขั้นตอนต่อไปนี้:

  1. เข้าสู่ระบบที่ ศูนย์การบริหารจัดการ และวางเคอร์เซอร์เหนือแท็บ "จัดการข้อมูลสถานที่ให้บริการ" บนแถบนำทางด้านบนสุด 
  2. เลือก "ฝ่ายสนับสนุนข้อมูลสถานที่ให้บริการ" จากเมนู
  3. คลิกที่ปุ่ม "รายงานการปิดกิจการ"
  4. จากนั้นกรอกวันที่ปิดให้บริการและความคิดเห็นใดๆ ที่จำเป็น ยืนยันการปิดให้บริการ

หากธุรกิจของคุณไม่ได้ปิดให้บริการโดยถาวร ข้อมูลสถานที่ให้บริการของคุณก็จะเป็นการสร้างโอกาสที่ดีเยี่ยมให้สถานที่ให้บริการของคุณ

โดยอาศัยความพยายามเพียงเล็กน้อย คุณก็สามารถเปลี่ยนข้อมูลสถานที่ให้บริการของคุณบน TripAdvisor ให้กลายเป็นเครื่องมือทางการตลาดที่เปี่ยมประสิทธิภาพ โปรดปฏิบัติตามคำแนะนำเหล่านี้ที่ธุรกิจอื่นๆ ใช้เพื่อดึงดูดความสนใจของแขกได้มากขึ้นและรับรีวิวเพิ่มขึ้น:

  • ใช้ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะในเชิงสร้างสรรค์ในการเขียนรีวิวเพื่อทำการปรับปรุงและเพิ่มความพึงพอใจของลูกค้าของคุณ
  • ขอให้แขกเขียนรีวิว
  • ตอบรีวิวโดยใช้คุณลักษณะคำตอบจากผู้บริหารสถานที่ให้บริการของเรา
  • อัพโหลดภาพถ่ายและวิดีโอเพื่อทำให้หน้าข้อมูลสถานที่ให้บริการของคุณโดดเด่น!
  • ดูว่าคู่แข่งของคุณสร้างความพึงพอใจให้แขกได้อย่างไร
บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่