ศูนย์ให้ความช่วยเหลือ

ในฐานะนักท่องเที่ยว ฉันจะช่วยแก้ไขข้อมูลธุรกิจที่ไม่ถูกต้องได้อย่างไร

เมื่อ คุณเลือกดูข้อมูลใน TripAdvisor แล้วสังเกตเห็นข้อมูลสถานที่ให้บริการที่ไม่ถูกต้องหรือข้อมูลไม่ครบถ้วน โปรดแจ้งให้เราทราบ

(หากคุณเป็นเจ้าของสถานที่ให้บริการหรือตัวแทนของธุรกิจที่จดทะเบียน โปรดไปที่ศูนย์การบริหารจัดการของคุณ)

ร้านอาหารและกิจกรรมน่าสนใจ

หากต้องการส่งข้อมูลอัพเดตไปยังร้านอาหารและกิจกรรมน่าสนใจ ให้ไปยังหน้า TripAdvisor สำหรับข้อมูลสถานที่ให้บริการและเลือก "ปรับปรุงข้อมูลสถานที่ให้บริการนี้ (Improve this listing)"

คุณสามารถ:

  • อัพเดตข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่ให้บริการ
  • แจ้งให้เราทราบหากข้อมูลสถานที่ให้บริการไม่เหมาะสมตามหลักเกณฑ์ของเรา
  • แจ้งให้เราทราบหากข้อมูลสถานที่ให้บริการซ้ำกับข้อมูลสถานที่ให้บริการอื่น
  • แจ้งให้เราทราบหากข้อมูลสถานที่ให้บริการปิดกิจการอย่างถาวร
  • แจ้งให้เราทราบหากข้อมูลสถานที่ให้บริการไม่มีอยู่

ที่พัก

ใช้การสนับสนุนทั่วไป เพื่อส่งข้อมูลอัพเดตสำหรับที่พัก

สายการบิน

อีเมลหาเรา เพื่อส่งข้อมูลอัพเดตสำหรับสายการบิน

 

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่