ศูนย์ให้ความช่วยเหลือ

หลักเกณฑ์ข้อมูลแท็บที่พักพร้อมอาหารเช้า / โรงแรมขนาดเล็ก

เพื่อที่จะมีข้อมูลในหมวดที่พักพร้อมอาหารเช้าและโรงแรมขนาดเล็ก ที่พักต้องตรงกับหลักเกณฑ์เกี่ยวกับข้อมูลที่พักของเรา และตรงตามเกณฑ์ต่อไปทั้งหมด:

  • มีบริการทำความสะอาดห้องพักประจำวันรวมอยู่ในอัตราค่าห้องพัก
  • ไม่จำเป็นต้องระบุให้แขกเข้าพักเกิน 3 คืน

หมายเหตุ: เราอาจอนุญาตให้ที่พักพร้อมอาหารเช้า โดยมีห้องพักเพียงหนึ่งห้องที่จะได้ ตามแต่กรณี เพื่อให้ตรงตามเกณฑ์ที่เรากำหนดไว้ ที่พักนั้นจะต้องมีใบอนุญาตประกอบกิจการที่พักพร้อมอาหารเช้าในท้องถิ่นและจะต้องขึ้นทะเบียนกับหน่วยงานการท่องเที่ยวในท้องถิ่น

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่