ศูนย์ให้ความช่วยเหลือ

ฉันจะส่งคำขอเพิ่มข้อมูลสถานที่หรือธุรกิจใน TripAdvisor ได้อย่างไร

หากเรายังไม่มีข้อมูลร้านอาหาร สถานที่ท่องเที่ยว ที่พักหรือสายการบินที่คุณกำลังค้นหา โปรดแจ้งให้เราทราบ!

ก่อนที่คุณจะส่งคำขอ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าสถานที่หรือธุรกิจนั้นสอดคล้องตามหลักเกณฑ์ของเรา:

หากสถานที่หรือธุรกิจนั้นไม่ตรงตามหลักเกณฑ์ของเรา โปรดส่งคำขอของคุณโดยใช้หนึ่งในวิธีการดังต่อไปนี้:

นักท่องเที่ยว: เพิ่มสถานที่ไปยัง TripAdvisor

เจ้าของและผู้จัดการ: แสดงข้อมูลธุรกิจของคุณบน TripAdvisor

ตัวแทนของสายการบินที่ได้รับอนุญาต: ส่งอีเมลหาเรา จากที่อยู่อีเมลของบริษัทของคุณ (เช่น jane@abc-airlines.com)

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่